Dalton en de vakken

Onder deze kop vindt u een aantal artikelen over de vakken (met name verschillende artikelen over dalton in de gymles). Verder is er een artikel opgenomen over geïntegreerde wereldoriëntatie.

SYNTHETIC EDUCATION

GYM OP Z’N DALTONS

BURGERSCHAPSONDERWIJS EN -VORMING

  • Dalton voedt kinderen op tot proactieve, democratische burgers. Daarvoor hebben leraren ideeën nodig hoe op een daltonschool werk gemaakt kan worden van dat opvoeden tot burgerschap. In dit onderzoeksverslag wordt daarop ingegaan. Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs heeft hieraan meegewerkt: TYF_2021_Onderzoeksrapport Samen werken aan Bèta Burgerschap