Daltoncompetenties

Onder dit kopje vind je artikelen over de daltoncompetenties van leerlingen en leraren.

  • Niet elke leraar is geschikt om op een daltonschool te werken. Maar wat zijn precies de competenties die van een daltonleraar gevraagd worden. Verschillende opleiders hebben daar zich mee beziggehouden. In dit artikel vind je in grote lijnen hun inzichten samengevat:  Berends_2015_Daltoncompetenties_tekst_ontwikkeld_op_basis_van_Drost_2015
  • In grote lijnen kun je stellen dat alle kinderen geschikt zijn voor ‘daltononderwijs’. Leraren stemmen het onderwijs immers in gesprek met de kinderen af op behoeften, interesses en mogelijkheden. Maar er wordt op daltonscholen ook gewerkt aan specifieke daltoncompetenties van leerlingen:  Boogaard_ea_2014_Daltoncompetenties_van_leerlingen_DV2_3-22-25