07 De taak

Hieronder is een aantal downloads geplaatst passend bij hoofdstuk 7 van Focus op Dalton.

  • Parkhurst schreef in 1922 Education on the Dalton Plan. Ook na die tijd bleef zij met haar Dalton Laboratory Plan experimenteren. Ook het werken met ‘assignments’ (taken) evolueerde bij haar. In dit artikel een beschrijving van een opmerkelijk experiment van Parkhurst met groepstaken: Berends_R_2014_experimentele_groepstaken_bij_P_DV_3_2.
  • De Cornelis Vrijschool in Amsterdam is vermoedelijk de eerste lagere school in Nederland waar met het daltongedachtegoed geëxperimenteerd is (midden jaren ’20). In het archief van deze school zijn een aantal oude taken opgeduikeld, vooralsnog de oudste daltontaken die in Nederland bekend zijn:
  • C_Vrijschool_taak_10_9_1928