Geschiedenis en organisatie

Hieronder is een aantal downloads geplaatst passend bij hoofdstuk 10 van Focus op Dalton.

  • De volgende link verwijst naar een clip op YouTube, waarin de auteur van de biografie van Helen Parkhurst, RenĂ© Berends, over het leven van de grondlegster van het daltononderwijs vertelt: https://youtu.be/TULjkB7P5rM.
  • In haar latere leven interviewde Parkhurst kinderen over problemen waar zij mee kunnen zitten. Dat deed zij niet om te vermaken, maar om kinderen als het ware een stem te geven in hun eigen ontwikkeling. Hieronder is een audiofragment opgenomen waarbij Parkhurst het gesprek voert met een groepje kinderen over hoe zij leren.