Het daltonschoolteam

Onder dit kopje vind je een aantal artikelen over het ontwikkelen van het team tot een daltonschoolteam. Op een daltonschool geldt het ‘parallelliteitsprincipe’. De daltonvisie heeft zijn doorwerking op alle niveaus van het onderwijs en van de schoolorganisatie.