Voorbereide omgeving/ ruimte

Onder deze kop vindt u een aantal artikelen en verwijzingen naar een aantal filmpjes over het inrichten van de voorbereide omgeving op school, over leerpleinen (op daltonscholen) en over het gebruik van de buitenruimte rond de school

LINKJES NAAR FILMPJES OVER DE INRICHTING VAN (DALTON)SCHOLEN