(Zelf) de taak plannen, eigenaarschap

De daltonschool is de school met ‘de taak’. De bedoeling bij deze werkwijze is kinderen niet voor de juf of de meester te laten leren en werken, maar voor zichzelf. We maken kinderen (meer) eigenaar van hun eigen leerproces. Onder deze kop vindt u een aantal artikelen over het idee om kinderen de werkwijze rond de taak aan te leren en rond het plannen van het eigen leven, werk en leren. Het gaat onder meer om een planningsposter, budgeting time, de taak bij Parkhurst, het werken met doelenboekjes, voorbeeldformulieren voor de daltontaak, werken met een portfolio en het gebruik van een rooster-/instructiebord.

HISTORIE VAN DE TAAK

  • Sanders beschrijft hoe Parkhurst haar ‘assignments’ opbouwt: Sanders_2007_Daltononderwijs_en_de_taak_a_la_Parkhurst
  • In het volgende artikel wordt ingegaan op de geschiedenis van het werken met de taak op daltonscholen: Berends_2015_Gesch_vd_taak_en_de_taak_bij_Parkhurst
  • Parkhurst schreef in 1922 Education on the Dalton Plan. Ook na die tijd bleef zij met haar Dalton Laboratory Plan experimenteren, waarbij het werken met ‘assignments’ (taken) ook bij haar evolueerde. In dit artikel een beschrijving van een opmerkelijk experiment van Parkhurst met groepstaken: Berends_R_2014_experimentele_groepstaken_bij_P_DV_3_2.
  • De Cornelis Vrijschool in Amsterdam is vermoedelijk de eerste lagere school in Nederland waar met het daltongedachtegoed geëxperimenteerd is (midden jaren ’20). In het archief van deze school zijn een aantal oude taken opgeduikeld, vooralsnog de oudste daltontaken die in Nederland bekend zijn:
  • C_Vrijschool_taak_10_9_1928

DE DALTONTAAK IN EEN MODERN JASJE

EIGENAARSCHAP EN BOUWSTENEN VOOR DOELENBOEKJES

FORMATIEF EVALUEREN

  • Bij het gesprek over voor jezelf leren en niet voor de leraar, hoort ook formatief evalueren. Een mooi artikel daarover: Veugen_ea_formatief_evalueren

DE INZET VAN EEN ROOSTER- OF INSTRUCTIEBORD

  • Om bij doelen het eigen werk te kunnen plannen, moeten kinderen onder andere weten hoeveel tijd er voor hun werk beschikbaar moet zijn. Dus moeten ze weten wat het rooster van de dag of de week is. Hier een voorbeeld van een school waar met roosterborden gewerkt wordt: Kloosterveen Voorbeelden van roosterborden